Nghĩa vụ của người bán và khách hàng mỗi khi giao dịch

Nghĩa vụ của người bán:

  • Tư vấn, hướng dẫn đầy đủ tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm cho khách hàng nắm rỏ và sử dụng được. 
  • Hàng hóa giao tới Người mua phải đúng thời hạn, số lượng, chất lượng đã thỏa thuận sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
  • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
  • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu…

    Nghĩa vụ của người mua:

  • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định trước.
  • Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho Người bán liên quan tới các giao dịch để hai bên làm việc một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.